Likvidace odpadů

 

Obecní vyhláška o odpadech

 

Dne 1.dubna 2012 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s odpady, kterou schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 20.2.2012.

 

Co se změnilo?

Všichni majitelé nemovitostí mají povinnost likvidovat komunální odpad v souladu s touto vyhláškou:

 

tj. třídit recyklovatelný odpad (viz nádoby na tříděný odpad, sběr železa, nebezpečný odpad);

- uzavřít novou smlouvu o vývozu směsného odpadu;

- pořídit si popelnici (pokud ji dosud neměli!);

- respektovat pravidla o třídění, ukládání a likvidaci odpadu;

- od 1.4.2012 zajišťuje odvoz odpadů a jejich likvidaci firma Rumpold, a.s.;

Popelnice jsou od té doby vyváženy vždy v PÁTEK !

 

Rozpis vyvážení popelnic pro rok 2017 najdete zde.

 

Smlouvy o likvidaci komunálního odpadu pro r. 2017 budou uzavírány v sobotu 14.1.2016 od 8.30 do 11.30 h. v kanceláři OÚ Chraštice č.p.2.

 

Více informací o smlouvách a hrazení poplatků najdete zde.

 

Občané Chraštic a Chraštiček i majitelé rekreačních nemovitostí v obci byli informováni prostřednictvím letáčků roznášených do všech poštovních schránek.

 

Více informací a případné dotazy:

Obecní úřad chraštice, pondělí 18.00-20.00 hodin, 318 695 371 nebo obecchrastice@seznam.cz

 

Mgr.Karel Derfl, místostarosta