Oznámení úřadu

 

Zde jsou zveřejňována oznámení OÚ Chraštice i oznámení ostatních úřadů či institucí v případech podléhajících povinnosti zveřejnění tímto způsobem. 

Tyto dokumenty jsou též po dobu stanovenou zákonem vyvěšeny na ÚŘEDNÍ DESCE - t.j. ve vývěsce před budovou obecního úřadu (Chraštice č.p.2). 

Pro zobrazení klikněte zde.

PřílohaVelikost
Návrh obecního rozpočtu na rok 201593.79 KB
Výzva k podání nabídky - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice119.28 KB
Zadávací dokumentace veřejné zakázky - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice349.6 KB
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce obecního rybníka v Chraštičkách (zatrubnění návsi)119.21 KB
Zadávací dokumentace veřejné zakázky - Rekonstrukce obecního rybníka v Chraštičkách (zatrubnění návsi)349.38 KB
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SPB/030/2015955.95 KB
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SPB/029/2015115.32 KB
Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky342.57 KB
Zpráva o výsledku hospodaření obce Chraštice za rok 20142.29 MB
Závěrečný účet za rok 20141.19 MB
Smlouva o dílo č. 330/15 - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice1.5 MB
Smlouva o dílo - Odstraňování selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu Chraštice729.2 KB
Návrh obecního rozpočtu na rok 201650.47 KB
KÚ - Záměr bezúplatného převodu pozemku 46.34 KB
Obec Chraštice - Záměr prodeje obecního pozemku pod R4233.66 KB
KÚ - Veřejná vyhláška85.82 KB
SÚ Milín - Žádost o vydání společného ÚR a SP - "Plynovod s tlakovým zásobníkem LPG pro výrobu pečiva, k. ú. Chraštice" 140.41 KB
Územní plán Zbenice - návrh zadání pro projednání606.15 KB
KÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chraštice3.2 MB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky na dodávku "Výměna kotlů..."212.62 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky "Výměna kotlů..."644.51 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr - Elektroninstalace - dokumentace pro výběr zhotovitele219.51 KB
Obec Chraštice - Rozpočet - Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů..."311.09 KB
Obec Chraštice - Jednací řízení bez uveřejnění - Odstranění selenu ze zdroje pitné vody..."809.35 KB
Obec Chraštice - Závěrečný účet 201593.49 KB
Obec Chraštice - Opis výsledku hlasování v okrsku - volby 20161.02 MB
Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje části pozemku558.5 KB
Katastrální úřad - Oznámení o obnově katastrálního operátu530.73 KB
Státní veterinární správa - Oznámení o výskytu ptačí chřipky v Evropě552.37 KB
MŽP - Opatření obecné povahy415.9 KB
Exekutorský úřad Klatovy - Nařízení elektronické dražby149.31 KB
MěÚ Příbram - Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení134.73 KB
Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemků332.6 KB
MěÚ Příbram - Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice156.33 KB
MěÚ Příbram - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích149.02 KB
Obec Chraštice - Závěrečný účet za rok 20162.79 MB
Obec Chraštice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016563.18 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Oznámení nařízení ústního jednání155.5 KB
MěÚ Příbram - Kolaudační rozhodnutí VPC 6115.73 KB
MěÚ Příbram - Kolaudační rozhodnutí VPC 7115.29 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Usnesení154.57 KB
VOLBY 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise202.64 KB
VOLBY 2017 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků199.99 KB
VOLBY 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise196.99 KB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky "Dílny ZŠ"191.92 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky "Dílny ZŠ"537.62 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - fasáda 131.99 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - přípojky 128.06 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - souhrný 135.1 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - vnitřní prostory136.57 KB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"194.41 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"539.22 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 01 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"147.83 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 02 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"200.76 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 03 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"201.67 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr VON "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"40.8 KB
Obec Chraštice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení místní komunikace112.2 KB
MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy299.28 KB
Obec Chraštice - 2.výzva k podání nabídky "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"194.51 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"- 2.výzva540.46 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 01 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva147.83 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 02 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva200.76 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 03 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva201.67 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr VON "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva39.09 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Sdělení "D4 Milín - Lety"163.31 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků28.32 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise31.85 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise160.04 KB
KÚ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2018307.1 KB
Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška217.06 KB
Katastrální úřad - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu217.33 KB
2018 Volby komunální - stanovení počtu členů zastupitelstva obce142.43 KB
13.6.2018 - Smlouva o dílo na zhotovení stavby Dílny ZŠ Chraštice236.48 KB
13.6.2018 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhótovení stavby399.32 KB
25.6.2018 - Oznámení MŽP - Dokumentace EIA k nahlédnutí na OÚ Chraštice32.64 KB
3.8.2018 MŽP - Oznámení veřejného projednání EIA D4180.38 KB
4.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - stanovení počtu členů volební komise32.76 KB
21.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - stanovení sídla volebního okrsku235.39 KB
22.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - jmenování zapisovatele220.49 KB
27.8.2018 Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemku34.36 KB
27.8.2018 Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemku34.27 KB
ÚPZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SPB1.59 MB
ÚPZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SPB1.57 MB
KÚ - Nařízení, kterým se stanovují ceny jízdného111.82 KB
10.9.2018 Obec Chraštice - Oznámení o době a místě konání voleb ZO181.06 KB
24.10.2018 OÚ Chraštice - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO74.02 KB
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chraštice za rok 20184.61 MB
Pozvánka na první řádné zasedání Zastupitelstva obce Chraštice241.68 KB
Exekuční příkaz123.5 KB
Dražební vyhláška334.59 KB
Uplatnění odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého146.21 KB
Rozhodnutí KÚ109.95 KB
Pošta - změna otevírací doby dne 31. 12. 201851.53 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice203 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice450.84 KB
Veřejná vyhláška328.67 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice63.87 KB
Oznámení o záměru - směna pozemků68.03 KB
Oznámení zahájení řízení o ustanovení opatrovníka160 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice85.97 KB
Ustanovení opatrovníka212.76 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice77.19 KB
Zpravodaj březen 2019212.98 KB
Informace pro občany180.62 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice70.72 KB
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání290.29 KB
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Chraštice pro školní rok 2019/2020189.61 KB
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání304.54 KB
Víceúčelové hřiště - situační výkres894.72 KB
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise32.27 KB
Zpravodaj duben 2019781.31 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice75.52 KB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků34.18 KB
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub257.74 KB
Oznámení o záměru54.33 KB
Cirkus ve škole126.59 KB
Výstraha - zákaz rozdělávání ohňů312.44 KB
Kotlíková dotace-pozvánka na semináře197.4 KB
Oznámení o době a místě konání voleb do EP50.85 KB
Projekt Dílny ZŠ Chraštice45.74 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice60.26 KB
Návrh závěrečného účtu340.92 KB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018751.49 KB
Veřejná vyhláška154.21 KB
Společné povolení468.25 KB
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení692.63 KB
Veřejná vyhláška - informace o posuzování vlivů na životní prostředí3.93 MB
Oznámení o záměru51.5 KB
Výzva k podání nabídek315.97 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice52.89 KB
Pozvánka na projednání rozvojového dokumentu obce138.2 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice50.33 KB
Dětský den114.93 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice51.15 KB
Dražební vyhláška226.84 KB
Zahradní slavnost ZŠ a MŚ Chraštice247.92 KB
Veřejná vyhláška122.44 KB
Výstraha - zvýšené nebezpečí vzniku požárů270.98 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstvo obce Chraštice60.11 KB
Oznámení o uzavření pošty31.13 KB
Veřejná vyhláška665.48 KB
Program rozvoje obce Chraštice 2019 -20244.01 MB
Oznámení o zahájení územního řízení250.24 KB
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice197.1 KB
Oznámení geologických prací48.52 KB
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení219.14 KB
Oznámení o zahájení řízení577.75 KB
Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí821.92 KB
Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice197.67 KB
Projekt dílny ZŠ Chraštice74.11 KB
Chytání ryb Na Dole65.74 KB
Revize kotlů110.83 KB