Oznámení úřadu

 

Zde jsou zveřejňována oznámení OÚ Chraštice i oznámení ostatních úřadů či institucí v případech podléhajících povinnosti zveřejnění tímto způsobem. 

Tyto dokumenty jsou též po dobu stanovenou zákonem vyvěšeny na ÚŘEDNÍ DESCE - t.j. ve vývěsce před budovou obecního úřadu (Chraštice č.p.2). 

Pro zobrazení klikněte zde.

PřílohaVelikost
Návrh obecního rozpočtu na rok 201593.79 KB
Výzva k podání nabídky - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice119.28 KB
Zadávací dokumentace veřejné zakázky - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice349.6 KB
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce obecního rybníka v Chraštičkách (zatrubnění návsi)119.21 KB
Zadávací dokumentace veřejné zakázky - Rekonstrukce obecního rybníka v Chraštičkách (zatrubnění návsi)349.38 KB
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SPB/030/2015955.95 KB
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SPB/029/2015115.32 KB
Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky342.57 KB
Zpráva o výsledku hospodaření obce Chraštice za rok 20142.29 MB
Závěrečný účet za rok 20141.19 MB
Smlouva o dílo č. 330/15 - Oprava vnitřku budovy OÚ Chraštice1.5 MB
Smlouva o dílo - Odstraňování selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu Chraštice729.2 KB
Návrh obecního rozpočtu na rok 201650.47 KB
KÚ - Záměr bezúplatného převodu pozemku 46.34 KB
Obec Chraštice - Záměr prodeje obecního pozemku pod R4233.66 KB
KÚ - Veřejná vyhláška85.82 KB
SÚ Milín - Žádost o vydání společného ÚR a SP - "Plynovod s tlakovým zásobníkem LPG pro výrobu pečiva, k. ú. Chraštice" 140.41 KB
Územní plán Zbenice - návrh zadání pro projednání606.15 KB
KÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chraštice3.2 MB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky na dodávku "Výměna kotlů..."212.62 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky "Výměna kotlů..."644.51 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr - Elektroninstalace - dokumentace pro výběr zhotovitele219.51 KB
Obec Chraštice - Rozpočet - Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů..."311.09 KB
Obec Chraštice - Jednací řízení bez uveřejnění - Odstranění selenu ze zdroje pitné vody..."809.35 KB
Obec Chraštice - Závěrečný účet 201593.49 KB
Obec Chraštice - Opis výsledku hlasování v okrsku - volby 20161.02 MB
Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje části pozemku558.5 KB
Katastrální úřad - Oznámení o obnově katastrálního operátu530.73 KB
Státní veterinární správa - Oznámení o výskytu ptačí chřipky v Evropě552.37 KB
MŽP - Opatření obecné povahy415.9 KB
Exekutorský úřad Klatovy - Nařízení elektronické dražby149.31 KB
MěÚ Příbram - Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení134.73 KB
Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemků332.6 KB
MěÚ Příbram - Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice156.33 KB
MěÚ Příbram - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích149.02 KB
Obec Chraštice - Závěrečný účet za rok 20162.79 MB
Obec Chraštice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016563.18 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Oznámení nařízení ústního jednání155.5 KB
MěÚ Příbram - Kolaudační rozhodnutí VPC 6115.73 KB
MěÚ Příbram - Kolaudační rozhodnutí VPC 7115.29 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Usnesení154.57 KB
VOLBY 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise202.64 KB
VOLBY 2017 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků199.99 KB
VOLBY 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise196.99 KB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky "Dílny ZŠ"191.92 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky "Dílny ZŠ"537.62 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - fasáda 131.99 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - přípojky 128.06 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - souhrný 135.1 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr Veřejné zakázky "Dílny ZŠ" - vnitřní prostory136.57 KB
Obec Chraštice - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"194.41 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"539.22 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 01 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"147.83 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 02 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"200.76 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 03 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"201.67 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr VON "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"40.8 KB
Obec Chraštice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení místní komunikace112.2 KB
MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy299.28 KB
Obec Chraštice - 2.výzva k podání nabídky "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"194.51 KB
Obec Chraštice - Zadávací dokumentace "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice"- 2.výzva540.46 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 01 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva147.83 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 02 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva200.76 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr 03 "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva201.67 KB
Obec Chraštice - Výkaz výměr VON "Rekonstrukce rybníka č.p. 354/1 k.ú. Chraštice" - 2.výzva39.09 KB
MěÚ Příbram - Veřejná vyhláška - Sdělení "D4 Milín - Lety"163.31 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků28.32 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise31.85 KB
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise160.04 KB
KÚ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2018307.1 KB
Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška217.06 KB
Katastrální úřad - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu217.33 KB
2018 Volby komunální - stanovení počtu členů zastupitelstva obce142.43 KB
13.6.2018 - Smlouva o dílo na zhotovení stavby Dílny ZŠ Chraštice236.48 KB
13.6.2018 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhótovení stavby399.32 KB
25.6.2018 - Oznámení MŽP - Dokumentace EIA k nahlédnutí na OÚ Chraštice32.64 KB
3.8.2018 MŽP - Oznámení veřejného projednání EIA D4180.38 KB
4.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - stanovení počtu členů volební komise32.76 KB
21.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - stanovení sídla volebního okrsku235.39 KB
22.8.2018 Volby do Zastupitelstva obce Chraštice - jmenování zapisovatele220.49 KB
27.8.2018 Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemku34.36 KB
27.8.2018 Obec Chraštice - Oznámení záměru prodeje pozemku34.27 KB
ÚPZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SPB1.59 MB
ÚPZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SPB1.57 MB
KÚ - Nařízení, kterým se stanovují ceny jízdného111.82 KB
10.9.2018 Obec hraštice - Oznámení o době a místě konání voleb ZO181.06 KB