aktuality

Dětský den 2012

Dětský den v Chrašticích...

 

Na sobotu 2.června 2012 připravil Obecní úřad Chraštice pro všechny místní děti tradiční soutěž v chytání ryb v rybníku Na Dole.

 

Pro děti je připraveno občerstvení, nejlepší malí rybáři pak obdrží pěkné ceny!

 

Zpravodaj 5/2012

 

Květnový obecní zpravodaj 

 

 

Očkování psů 21.4.

OČKOVÁNÍ PSŮ

 

Smlouvy o odpadech

 

Uzavírání smluv s občany!     

 

Odpady v obci nově!

Nová vyhláška o odpadech

 

Dne 1.dubna 2012 vstoupí v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s odpady, kterou schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 20.2.2012.

 

Ohlašování pálení

Ohlašování pálení na webu HZS

 

PETICE za malé školy

Celonárodní výzva:

Petice za záchranu českého regionálního školství

 

 

Zpravodaj 2/2012

Únorový obecní zpravodaj 

 

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

 

První letošní jednání zastupitelstva proběhlo v pondělí 20.2.2012 od 19.00 hodin. Příští pravidelné jednání obecního zastupitelstva bude v pondělí 26.3.2012 ve stejnou dobu.

 

Schůze zastupitelstva jsou veřejné. Zápisy z jednání si můžete přečíst na ÚŘEDNÍ DESCE.

 

Velhartická výzva?

Velhartická výzva...