aktuality

Vodné a stočné 2011

ÚHRADA VODNÉHO A STOČNÉHO 2011

 

Sběr papíru v ZŠ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

 

Sběr starého papíru proběhne v chraštické škole v týdnu

od pondělí 31.10.2011 do pátku 4.11.2011.

 

Sběrová akce je určena zejména pro školní děti a jejich rodiny, ale mohu ji využít i občané Chraštic a Chraštiček.

Nebezpečný odpad

BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu:

 

- zářivky,

- akumulátory,

- barvy, olej, tuky,

- rozpouštědla, kyselina, detergenty,

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

 

V měsíci říjnu proběhlo jednání zastupitelstva v pondělí 10.10.2011 od 19.00 hodin. 

 

Schůze zastupitelstva jsou veřejné. Zápisy z jednání si můžete přečíst na ÚŘEDNÍ DESCE.

 

Mgr.Karel Derfl, místostarosta

 

Poslední rozloučení

Pohřeb pana faráře F.Laňky

 

 

Chytání ryb Na Dole

Obecní úřad Chraštice

 

Schůze zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

 

V měsíci září proběhlo jednání zastupitelstva v pondělí 12.9.2011 od 19.00 hodin. 

 

Zápis z jednání si můžete přečíst zde.

 

Mgr.Karel Derfl, místostarosta

 

Oslava 50.výročí školy

Pozvání na zábavu

Pouťová zábava v Chrašticích!!!Pouťová zábava
  
Srdečně Vás zveme na tradiční

Mimořádná schůze

Mimořádné jednání zastupitelstva

 

V měsíci srpnu proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva v sobotu 6.8.2011 od 16.00 hodin. 

Zápis si můžete přečíst zde.

 

Mgr.Karel Derfl, místostarosta