aktuality

Rychlost měří radar

I vaši rychlost změří v Chrašticích 

 - náš nový RADAR !!!

 

Přestavba MŠ

Přestavba MŠ zahájena! 

  

Dětský den 2012

Dětský den v Chrašticích...

 

Na sobotu 2.června 2012 připravil Obecní úřad Chraštice pro všechny místní děti tradiční soutěž v chytání ryb v rybníku Na Dole.

 

Pro děti je připraveno občerstvení, nejlepší malí rybáři pak obdrží pěkné ceny!

 

Zpravodaj 5/2012

 

Květnový obecní zpravodaj 

 

 

Očkování psů 21.4.

OČKOVÁNÍ PSŮ

 

Smlouvy o odpadech

 

Uzavírání smluv s občany!     

 

Odpady v obci nově!

Nová vyhláška o odpadech

 

Dne 1.dubna 2012 vstoupí v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s odpady, kterou schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 20.2.2012.

 

Ohlašování pálení

Ohlašování pálení na webu HZS

 

PETICE za malé školy

Celonárodní výzva:

Petice za záchranu českého regionálního školství

 

 

Zpravodaj 2/2012

Únorový obecní zpravodaj